Stichting Shlama | Met Hart en Ziel Van en Voor Christelijke Jongeren

Stichting Shlama zal religieuze en maatschappelijke activiteiten ontplooien die die zowel educatief als ontspannend van aard zijn, zoals jongerenbijeenkomsten, lezingen, zomerkampen en jongerenfeesten. Daarnaast willen we de stichting te laten functioneren als een orgaan dat voor de christelijke jongeren vertrouwd is en dat voor andere instellingen, organisaties en stichtingen een aanspreekpunt vormt.