Stichting Shlama | Met Hart en Ziel Van en Voor Christelijke Jongeren

Een stichting kent meestal één bestuursorgaan: Het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt een stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer.

Het bestuur bestaat uit één voorzitter, één secretaris, één penningmeester en zeven bestuursleden.